SAO MAI là một doanh nghiệp sản xuất, phân phối nông sản, dược liệu tự nhiên từ Tây Nguyên

SAO MAI là một doanh nghiệp sản xuất, phân phối nông sản, dược liệu tự nhiên từ Tây Nguyên

SAO MAI tích hợp công nghệ tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường

SAO MAI tích hợp công nghệ tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường

SAO MAI tích hợp công nghệ tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường

Đáp ứng nhu cầu về sản phẩm tự nhiên, an toàn cho sức khỏe NTD và cộng đồng

SAO MAI tích hợp công nghệ tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường

SAO MAI hướng tới chất lượng cao, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nông dân

Tầm nhìn SAO MAI

Trở thành người dẫn đầu trong việc tạo ra sản phẩm nông sản chế biến và phát triển dược liệu tự nhiên ở Tây Nguyên, SAO MAI hướng tới sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, với mục tiêu mở rộng làm ảnh hưởng quốc tế

Lời cam kết từ sao mai

#
#
#
#
#

5 giá trị cốt lõi

SAO MAI cam kết phát triển bền vững, chất lượng và đổi mới, tôn trọng cộng đồng và mỗi trường, với sự chính trực và truyền thông địa phương làm nền tảng, và sự gắn kết cộng đồng là những giá trị nền tảng của SAO MAI.