Là một doanh nghiệp có trách nhiệm đối với môi trường tại tỉnh Kon Tum, SAO MAI cam kết gìn giữ di sản và phát triển cộng đồng địa phương. Chúng tôi lấy 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc kêu gọi làm kim chỉ nam cho những hoạt động của mình trong lĩnh vực này.

Công ty đã thiết lập một chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Những cam kết cam kết và hành động cụ thể này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tạo ra giá trị thực sự cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Care & Share:
Phát triển kinh tế cộng đồng

SAO MAI xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tập trung và hoạt động trên cơ sở chuỗi giá trị nông nghiệp.

Sự tâm huyết của chúng tôi xuất phát từ mong muốn tạo ra sự khác biệt cho nền kinh tế địa phương vốn trước kia chỉ tập trung vào kinh tế rừng. Việc khai phá những tiềm năng từ ngành hàng nông sản và dược liệu một cách thực sự tập trung sẽ đóng góp to lớn cho sự phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng địa phương.

Tại SAO MAI, thông qua việc đưa công nghệ chế biến sâu vào chuỗi cung ứng, chúng tôi quyết tâm tạo ra thành phẩm nông sản và dược liệu chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao hơn cho những nguyên liệu thô vốn là sản vật địa phương như nấm đông trùng, sâm, chanh dây, dứa...Quá trình canh tác những nông sản, dược liệu này vốn gắn liền với cuộc sống và truyền thống của người dân Kon Tum. Việc chế biến sâu những nông sản này và đưa thành phẩm ra thị trường toàn quốc và quốc tế là nỗ lực của SAO MAI. Bằng cách tạo giá trị cao thông qua chế biến, thương mại hóa thành công và đảm bảo đầu ra thị trường, SAO MAI góp phần khơi thông chuỗi cung ứng và thúc đẩy sự phát triển một mảng kinh tế nông nghiệp lớn của Kon Tum. Chúng tôi cảm thấy tự hào đang góp phần nâng cao đời sống và sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

 

Care & Share:
 Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Tự hào là một doanh nghiệp có trách nhiệm đối với môi trường tại tỉnh Kon Tum và dòng sông Dakbla, SAO MAI đã thiết lập một chuỗi các hoạt động trong và ngoài sản xuất nhằm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường địa phương. 

Quản lý tiêu thụ nước và bảo vệ nguồn nước:

Nhà máy SAO MAI tối ưu hóa quá trình sử dụng nước trong sản xuất, giảm lượng nước tiêu thụ và thúc đẩy sự tiết kiệm. Công nghệ xử lý nước hiện đại được áp dụng để đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Sử dụng năng lượng tái tạo và điện mặt trời: 

Nhà máy SAO MAI hợp nhất hệ thống năng lượng điện mặt trời để giảm phát thải khí nhà kính và phụ thuộc ít hơn vào nguồn năng lượng truyền thống.

Tham gia Dự Án Trồng Cây và Bảo Vệ Rừng:

Công ty tham gia đầu tư vào các dự án xanh như trồng cây để ngăn chặn sạt lở và cải thiện chất lượng đất đai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và chính quyền địa phương tỉnh để xây dựng các dự án bảo vệ rừng và ngăn chặn sạt lở.

 

Care & Share:
Công tác giáo dục cộng đồng

Ngoài việc bảo vệ môi trường, SAO MAI còn tích cực với những công tác giáo dục cộng đồng. Một vài chương trình và dự án điển hình của chúng tôi bao gồm các chương trình giáo dục và tư vấn về quản lý tài nguyên đất và nước và bảo vệ dược liệu địa phương.

SAO MAI tổ chức các chương trình tư vấn và giáo dục để nâng cao nhận thức và kiến thức về quản lý nước và nguy cơ sạt lở trong cộng đồng địa phương. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp chương trình tư vấn về quản lý nước để cộng đồng hiểu rõ hơn về cách bảo vệ và sử dụng nguồn nước một cách bền vững. Công Ty cũng có một chương trình giáo dục và tư vấn đánh thức nhận thức của cộng đồng về nguy cơ sạt lở và cách phòng tránh. 

Gần đây, chúng tôi kích hoạt một dự án mới hướng tới bảo vệ dược liệu địa phương. SAO MAI hợp tác với cộng đồng để bảo vệ và duy trì cây dược liệu quan trọng cho y tế và kinh tế cộng đồng.