Ưu đãi thành viên

Option 1:

Mua 1 tặng 1

đã bỏ đánh dấu Khi mua 1 đơn hàng có giá trị trên x (VNĐ) sẽ được tặng 1 mít sấy 100g (nông sản khác). 

đã bỏ đánh dấu Khi mua 1 đơn hàng có giá trị trên x (VNĐ) sẽ được tặng 1 voucher giảm giá 10.000 VNĐ cho đơn hàng tiếp theo 

đã bỏ đánh dấu Khi mua 1 đơn hàng có giá trị trên x (VNĐ) sẽ được tặng 1 mã Freeship

Ưu đãi dành riêng cho khách khi đặt trên 10 sản phẩm:

Số lượng (sản phẩm)

10 - 19

20-50

>50

Mức chiết khấu

3%

5%

7% 

Option 2:

Tích điểm dành cho thành viên:

1000 VNĐ = 10 điểm

1.000.000 VNĐ = 10.000 điểm 

Với mỗi 10.000 điểm bạn sẽ được giảm 10.000 VNĐ cho đơn hàng tiếp theo.

Ưu đãi dành riêng cho khách khi đặt trên 10 sản phẩm:

Số lượng (sản phẩm)

10 - 19

20-50

>50

Mức chiết khấu

3%

5%

7% 

Lưu ý: Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng 1 ưu đãi duy nhất.

Option 3:

Quy đổi điểm: 

1000 VNĐ = 1 điểm

1.000.000 = 1000 điểm

4 hạng thành viên:

- Hạng Đồng:

Điểm tích lũy dưới 3000 điểm

Áp dụng các ưu đãi chung

- Hạng Vàng:

Điểm tích lũy 3000 - 6000 điểm

Giảm giá 3% cho giá trị đơn hàng

- Hạng Bạch Kim:

Áp dụng các ưu đãi chung

Điểm tích lũy từ 6001- 10000 điểm

Giảm giá 5% cho giá trị đơn hàng

- Hạng Kim Cương:

Điểm tích lũy từ 10001 điểm trở lên 

Giảm giá 7% cho giá trị đơn hàng

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi đặc biệt này!

—---------------------------------------